Ito và nền móng tăng trưởng của Honda ở Bắc Mỹ

Ito và nền móng tăng trưởng của Honda ở Bắc Mỹ

Thứ tư , 16/12/2019 | 10:41

Chủ tịch tập đoàn Honda Motor Takanobu Ito đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng của công ty. Cụ thể, ông muốn thúc đẩy doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ lên 18, đạt 2 triệu chiếc trong năm tài chính kết thúc...