Honda Accord 2023 hoàn toàn mới ra mắt tại Trung Quốc, chờ về Việt Nam

Honda Accord 2023 hoàn toàn mới ra mắt tại Trung Quốc, chờ về Việt Nam

Thứ hai , 03/12/2023 | 04:04

Gần 6 tháng sau khi ra mắt toàn cầu tại Mỹ, Honda Accord 2023 thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới vừa được mở bán tại Trung Quốc.