Honda thu hồi 1316 chiếc CR-V

Honda thu hồi 1316 chiếc CR-V

Thứ bảy , 15/06/2024 | 20:35

Honda vừa công bố thu hồi 1316 chiếc CR-V vì mối hàn thanh giằng dưới, phía trước, bên phải trong hệ thống treo có thể bị bung ra và có thể dẫn tới tai nạn trong quá trình xe vận...

  • Honda thu hồi 1316 chiếc CR-V

    Honda thu hồi 1316 chiếc CR-V

    Honda vừa công bố thu hồi 1316 chiếc CR-V vì mối hàn thanh giằng dưới, phía trước, bên phải trong hệ thống treo có thể bị bung ra và có thể dẫn tới tai nạn trong quá trình xe vận...

    24/03/2012