Ngày 8 hành trình Bắc Lào: Lối về

Ngày 8 hành trình Bắc Lào: Lối về

Thứ hai , 14/07/2024 | 00:15

Chúng tôi kết thúc hành trình khám phá Bắc Lào với cung đường cuối cùng trên đất bạn từ Xiêng Khoảng đi cửa khẩu Nậm Cắn. Tạm biệt đất nước Triệu Voi, tạm biệt cuộc sống chậm rãi và bình yên của...