ARRC 2019 Chặng 2: Cao Việt Nam vươn tầm khu vực

ARRC 2019 Chặng 2: Cao Việt Nam vươn tầm khu vực

Thứ năm , 16/07/2019 | 03:44

“Nếu tôi ngã xuống trên trường đua, cú ngã đó không trở thành nỗi sợ hãi, nó gieo mầm sức mạnh”.