Peter Schreyer: “Kia như một tinh thể tuyết”

Peter Schreyer: “Kia như một tinh thể tuyết”

Thứ bảy , 08/03/2021 | 04:48

Nhờ cuộc cách mạng trong phong cách thiết kế, bộ mặt và vai trò của Kia trên bản đồ công nghiệp ôtô thế giới được khẳng định.