Bridgestone“Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô

Bridgestone“Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô

Thứ sáu , 25/02/2024 | 16:31

Trong 3 ngày (25-27/05/2018), Bridgestone “Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô, đánh dấu chặng đường 03 năm liên tục và cột mốc lần thứ 05 diễn ra tại Hà...