MBFC Caravan, ngày 8,9: Chuyện “Vua hổ VN” cưỡi “mãnh hổ danh tiếng” đi Caravan

MBFC Caravan, ngày 8,9: Chuyện “Vua hổ VN” cưỡi “mãnh hổ danh tiếng” đi Caravan

Thứ hai , 04/10/2023 | 07:45

Lối về là cuộc đua nước rút từ Bangkok qua Phnom Penh trước khi về tới Tp Hồ Chí Minh, suốt những dặm dài dọc theo hành trình, có quá nhiều những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên. Và người mà khiến tôi...