Nhập khẩu ôtô: Nới Thông tư 20, nới nốt 43?

Nhập khẩu ôtô: Nới Thông tư 20, nới nốt 43?

Thứ hai , 29/11/2023 | 02:04

Trước khả năng điều chỉnh Thông tư số 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương, các liên doanh và nhà nhập khẩu ôtô chính hãng đang tỏ ra đặc biệt lo lắng. Nhưng thực tế có thật sự đáng lo đến như vậy đối...