Từ 2018, có giấy phép mới được nhập khẩu ôtô

Từ 2018, có giấy phép mới được nhập khẩu ôtô

Thứ sáu , 07/12/2023 | 20:38

Kể từ 1/1/2018, DN chỉ được phép nhập khẩu ôtô sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo quy định tại Nghị định 116.