Công nghệ e-POWER: Cốt lõi trên con đường điện khí hóa của Nissan

Công nghệ e-POWER: Cốt lõi trên con đường điện khí hóa của Nissan

Thứ năm , 15/04/2024 | 03:28

Đẩy mạnh công nghệ e-Power là một trong những bước đi chiến lược trong tham vọng điện khí hóa của Nissan, tiến đến một tương lai không phát thải, từng bước đưa động cơ điện thay thế cho động cơ đốt...