Nissan Việt Nam khai trương Đại lý thứ 20 trên toàn quốc – Nissan Hạ Long

Nissan Việt Nam khai trương Đại lý thứ 20 trên toàn quốc – Nissan Hạ Long

Thứ ba , 23/09/2019 | 05:38

Ngày 07/07/2018 vừa qua, Công ty TNHH Nissan Việt Nam (NVL) và Công ty TNHH TCIE Việt Nam (TCIEV) chính thức khai trương Đại lý Nissan Hạ Long tại địa chỉ 393 Trần Phú, phường Cao Xanh, thành phố Hạ...