Người Việt đã vỡ mộng xe giá rẻ?

Người Việt đã vỡ mộng xe giá rẻ?

Thứ năm , 29/02/2024 | 13:23

Những người chờ đợi từ năm ngoái đến bây giờ đã biết thực trạng xe không rẻ, vậy chờ đợi làm gì.