"Bom tấn" VinFast VF 3 - Giá dự dưới 300 triệu, 2 phiên bản, sẽ thành "ô tô điện quốc dân"?

"Bom tấn" VinFast VF 3 - Giá dự dưới 300 triệu, 2 phiên bản, sẽ thành "ô tô điện quốc dân"?

Thứ sáu , 26/02/2024 | 05:38

"Bom tấn" VinFast VF 3 - Giá dự dưới 300 triệu, 2 phiên bản, sẽ thành "ô tô điện quốc dân"?