Bắt đầu thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng với ô tô, xe máy

Bắt đầu thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng với ô tô, xe máy

Thứ sáu , 06/04/2020 | 05:01

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy, trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy tại Hà...