Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Thứ năm , 09/04/2020 | 04:55

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Theo đó, căn cứ tính...