Tại sao ngành thuế cũng muốn giảm trước bạ ô tô?

Tại sao ngành thuế cũng muốn giảm trước bạ ô tô?

Thứ sáu , 02/07/2020 | 19:59

Kinh tế khó khăn, thị trường ảm đạm, song nỗi lo lớn hơn của ngành ôtô Việt Nam trong năm 2013 lại đến từ những áp lực khác.