Porsche Cayenne 2018 có giá từ hơn 4,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Porsche Cayenne 2018 có giá từ hơn 4,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Thứ ba , 21/06/2019 | 05:02

Khách hàng tại Việt Nam đã có thể đặt mua Porsche Cayenne 2018 với giá bán 4,54 tỷ đồng cho bản Cayenne và 5,47 tỷ đồng cho bản Cayenne S.