Lần đầu tiên Subaru Russ Swift Stunt Show đến Hà Nội

Lần đầu tiên Subaru Russ Swift Stunt Show đến Hà Nội

Thứ tư , 27/02/2024 | 09:50

Tiếp nối thành công của chương trình siêu trình diễn ôtô Subaru Russ Swift (Russ Swift Stunt Show) tại Việt Nam trong 05 năm qua, Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam, nhà phân phối độc quyền Subaru...