Ciaz và Ertiga - lựa chọn thực tiễn cho người Việt

Ciaz và Ertiga - lựa chọn thực tiễn cho người Việt

Thứ ba , 15/04/2024 | 06:24

Trong 5 năm vừa qua (từ 2015 đến 2020), doanh số trên toàn cầu của Ertiga và Ciaz lần lượt là 614,000 chiếc và 437,000 chiếc.