Khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA”

Khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA”

Thứ bảy , 20/10/2020 | 12:56

Sáng nay (18/11/2017), Toyota Việt Nam đã khai mạc ngày hội trải nghiệm “CHẠM.THỬ.TIN- CHẤT LƯỢNG TOYOTA” tại Hà Nội.