Toyota Việt Nam hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Toyota Việt Nam hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Thứ sáu , 04/07/2020 | 08:54

Trong 2 ngày 27 - 28/10/2016, Quỹ Toyota Việt Nam (TVF), Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV), phối hợp với Công đoàn TMV cùng các đại lý TMV đã đến thăm và hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào lũ lụt ở 2...