Câu chuyện về người sáng lập Toyota - Sakichi Toyoda (2)

Câu chuyện về người sáng lập Toyota - Sakichi Toyoda (2)

Thứ năm , 13/12/2019 | 08:22

Mãi đến gần cuối đời, Sakichi Toyoda mới bắt đầu nghĩ đến chuyện sản xuất ôtô. Bản thân Sakichi Toyoda lúc còn sống cũng không nghĩ rằng cái doanh nghiệp con con mà ông thành lập và xây dựng nên sau...