VinFast Fadil có tháng thứ 4 liên tiếp dẫn đầu thị trường

VinFast Fadil có tháng thứ 4 liên tiếp dẫn đầu thị trường

Thứ ba , 29/05/2023 | 16:16

Tháng thứ 4 liên tiếp VinFast Fadil đứng đầu thị trường. Doanh số lần lượt từ tháng 5 đến tháng 8 là: 1.868, 2.552, 2.928, 2.048 xe.