CEO Tan Chong: “Forester ở đâu cũng bán chạy”

CEO Tan Chong: “Forester ở đâu cũng bán chạy”

Thứ tư , 08/12/2019 | 08:41

“Không chỉ ở Việt Nam, mà các thị trường khác, Forester đều là dòng xe bán chạy nhất của Subaru”.