Porsche nói không với việc mở nhà máy tại Trung Quốc

Porsche nói không với việc mở nhà máy tại Trung Quốc

Thứ tư , 27/02/2021 | 22:06

Porsche không quan tâm đến việc xây dựng một nhà máy ở Trung Quốc, mặc dù quốc gia này là thị trường lớn nhất của họ.