Đừng so sánh xe bình dân Nhật với xe sang Đức

Đừng so sánh xe bình dân Nhật với xe sang Đức

Thứ hai , 26/09/2020 | 15:15

Đem chiếc xe Nhật hạng phổ thông so với xe Đức hạng sang để nói xe nào tốt hơn là cách nhìn phiến diện.