Một số siêu xe ở Việt Nam là xe ăn cắp?

Một số siêu xe ở Việt Nam là xe ăn cắp?

Thứ tư , 21/07/2019 | 09:20

Có thể 4 trong rất nhiều xe sang và siêu xe ăn cắp tại Mỹ đã được đưa về Việt Nam dưới dạng xe đã qua sử dụng.