Honda Việt Nam bán 2,56 triệu xe máy trong năm tài chính 2019

Honda Việt Nam bán 2,56 triệu xe máy trong năm tài chính 2019

Thứ bảy , 12/07/2020 | 07:25

Trong năm tài chính 2019 (4/2018-3/2019), Honda Việt Nam đã bán được tổng cộng 2,56 triệu xe máy, tăng 7,6% so với năm tài chính 2018, chiếm 76,8% thị phần.