Toyota Camry 2019 về đại lý, chênh giá 100 triệu

Toyota Camry 2019 về đại lý, chênh giá 100 triệu

Thứ tư , 16/07/2019 | 03:21

Một số nhân viên kinh doanh tin tưởng những nâng cấp ở Camry 2019 sẽ hút khách, đưa ra báo giá cao hơn niêm yết khoảng 100 triệu.