Diện kiến VinFast Lux A2.0 của Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Diện kiến VinFast Lux A2.0 của Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Thứ năm , 03/03/2021 | 12:00

Đây chính là chiếc VinFast Lux A2.0 đầu tiên có vinh dự được lựa chọn để phục vụ công việc di chuyển cho một Đại sứ quán.