Yamaha MT-15 2019 có giá gần 2.500 USD

Yamaha MT-15 2019 có giá gần 2.500 USD

Thứ tư , 30/11/2023 | 09:03

Sau Thái Lan, Yamaha MT-15 2019 tiếp tục được giới thiệu tại thị trường Indonesia, với mức giá 34,95 triệu Rupiah (tương đương 2.460 USD).