Video: Hành trình Mercedes-Benz SUVenture 2016

Diễn ra trong 03 ngày (từ 06-08/07/2016), hành trình Mercedes-Benz SUVenture do Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức đã đưa người tham gia qua nhiều cung bậc cảm xúc theo tinh thần "lên rừng, xuống biển, trải nghiệm, phiêu lưu".

Autodaily (Trithucthoidai)

Video: Hoàng Long

Bình luận