07:15  | 

Chưa đến 2017, ôtô giá rẻ đã tràn vào Việt Nam

Tưởng rằng đến 2017, ôtô giá rẻ mới tràn vào Việt Nam do thuế xe từ ASEAN giảm, nhưng thực tế, từ nửa cuối 2016, lượng ôtô bình dân nhập khẩu đã tăng lên trông thấy.

Theo Tổng cục Hải quan, hết 15/12/2016, lượng ôtô nguyên chiếc cả nước nhập khẩu đạt 107.569 xe, với tổng giá trị kim ngạch đạt 2,221 tỷ USD. Trong đó, 2 dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là xe tải với số lượng 44.601 chiếc, tổng giá trị kim ngạch 912,5 triệu USD; xe dưới 9 chỗ ngồi là 48.772 xe, tổng giá trị kim ngạch 659 triệu USD.

Chưa đến 2017, ôtô giá rẻ đã tràn vào Việt Nam ford-fiesta-2017-1600-06.jpg

Như vậy, so với 6 tháng đầu năm 2016 (trước thời điểm tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt với dòng xe dung tích lớn) số lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu vẫn đổ về thị trường Việt Nam nhiều hơn.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, cả nước nhập 49.676 chiếc, tổng giá trị kim ngạch 1,205 tỷ USD. Trong đó, xe tải 21.828 chiếc, tổng giá trị kim ngạch 455 triệu USD; xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu 20.376 chiếc, tổng giá trị kim ngạch 373 triệu USD.

Trong khi đó, từ 1/7 đến ngày 15/12, với khoảng thời gian ngắn hơn (5,5 tháng) nhưng số lượng số lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu nhiều hơn 6 tháng đầu năm với 57.893 chiếc (nhiều hơn 8.217 xe). Trong đó, xe tải nhập thêm 22.773 chiếc; xe dưới 9 chỗ tăng thêm 28.396 chiếc.

Tuy nhiên, xét về trị giá kim ngạch, trong khi xe tải có tổng trị giá kim ngạch tăng so với 6 tháng đầu năm khoảng 2,5 triệu USD, thì dòng xe nhập khẩu dưới 9 chỗ lại giảm mạnh về tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu. Cụ thể, từ ngày 1/7 đến 15/12, trị giá nhập khẩu dòng xe dưới 9 chỗ ngồi chỉ đạt 286 triệu USD, giảm 87 triệu USD so với 6 tháng đầu năm.

Điều này chứng tỏ trị giá nhập khẩu trung bình ôtô dưới 9 chỗ từ ngày 1/7 đến nay giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, trung bình mỗi xe ô tô nhập khẩu có giá 18.305 USD/xe, trong khi từ 1/7 đến nay trung bình chỉ đạt 10.071 USD/xe. Như vậy, sau thời điểm ngày 1/7/2016, mức giá trung bình ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi giảm tới 45% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Tăng về số lượng, giảm về giá trị. Số liệu về lượng và chất của ôtô nhập khẩu đã chứng minh, xe giá rẻ và bình dân đã ồ ạt về Việt Nam từ nửa cuối năm 2016 rồi, chưa cần đợi đến đầu năm 2017 – mốc đánh dấu thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN giảm 10%.

Khánh An (Trithucthoidai)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm