07:15  | 

Bảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Porsche trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 3/2018.

Bảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-1.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-2.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-3.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-4.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-5.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche trong tháng 3/2018 porsche-6.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm