06:20  | 

Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Porsche trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 5/2018.

Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-2.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-3.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-4.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-5.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-6.jpgBảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018 porsche-thang5-1.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm