Honda tuyên dương các HEAD xuất sắc trong hoạt động đào tạo LXAT quý II/2019

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 4, 5, 6 năm 2019, hoạt động lái xe an toàn (LXAT) của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo.

Theo đó, trong Quý II, đã có 2.519 chương trình được tổ chức cho 615.895 học viên trên cả nước, trong đó các HEAD khu vực phía Nam đã có 938 chương trình (chiếm 37,24%) đào tạo cho  213.875 học viên (chiếm 34,73%), tại miền Bắc có 996 chương trình (chiếm 39,54%) đào tạo cho 269.481 người (chiếm 43,75%) và tại miền Trung có 585 chương trình (chiếm 23,22%) đào tạo cho 132.539 người (chiếm 21,52%).

Honda tuyên dương các HEAD xuất sắc trong hoạt động đào tạo LXAT quý II/2019 head-hung-manh-tien-hanh-hoat-dong-thuc-hanh-tren-san-thuc-hanh.jpg

HEAD Hùng Mạnh tiến hành hoạt động thực hành trên sân thực hành

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Hùng Mạnh #2,3,4,5,6,8 tại Sơn La là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý II tổ chức 32 chương trình cho 9.536 khách hàng và học sinh. Tại miền Trung, hệ thống HEAD Lộc Thịnh thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nhất quý với 28 chương trình đào tạo cho 4.201 học sinh các cấp và người dân địa phương. Và tại khu vực phía Nam xuất sắc nhất quý là HEAD Kim Điệp #5 thuộc Kiên Giang khi triển khai 32 chương trình cho 2.689 khách hàng và học sinh các cấp.

Danh sách chi tiết các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2019 trong hoạt động LXAT:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 4/2019

HEAD Hùng Mạnh

#2, #3, #4, #5,#6,#8

Sơn La

HEAD Trung Hùng

#1, #2, #3, #4

Bình Định

HEAD Trung Thạch

 #4,#9

Bình Phước

Tháng 5/2019

HEAD Tiến Phát

16020

Hải Phòng

HEAD Lộc Thịnh

#1, #2, #3, #4

Huế

HEAD Kim Điệp #5

51009

Kiên Giang

Tháng 6/2019

HEAD Tiến Lý #5

18014

Hà Nam

HEAD Lộc Thịnh

#1, #2, #3, #4

Huế

Hệ thống HEAD Phát Tiến

Tp.HCM

Quý III/2019

HEAD Hùng Mạnh

#2, #3, #4, #5,#6,#8

Sơn La

HEAD Lộc Thịnh

#1, #2, #3, #4

Huế

HEAD Kim Điệp #5

51009

Kiên Giang

Honda Việt Nam lần thứ 14 nhận giải thưởng Rồng Vàng

Trang Nguyễn (forum.autodaily.vn)