21:47  | 

Một ngày trải nghiệm cùng Porsche Panamera

Trên hành trình phát triển, Porsche luôn duy trì giá trị cốt lõi của thương hiệu: thách thức rào cản, phá vỡ mọi định kiến. Xuất phát từ những giá trị cốt lõi này, dòng xe Porsche Panamera đã ra đời.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm