VinFast Lux SA2.0 là 1 trong 4 xe thầy Park nhận được từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

VinFast Lux SA2.0 là 1 trong 4 xe thầy Park nhận được từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

4banhteam (forum.autodaily.vn)