10:43  | 

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, Vespa GTS phiên bản đặc biệt Racing Sixties được cung cấp 2 lựa chọn động cơ 150 cc và 300 cc, đi kèm 2 lựa chọn màu sơn Xanh lục cổ điển và Trắng hiện đại, cùng giá bán từ 120 triệu đồng.

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng cap-doi-gts-05.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng cap-doi-gts-04.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng cap-doi-gts-013.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng cap-doi-gts-01.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-04.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-09.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-011.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-013.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-017.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-018.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-020.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-021.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-023.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-024.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-026.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-028.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-xanh-vang-029.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-016.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-025.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-019.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-021.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-01.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-03.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-04.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-05.jpg

Chi tiết Vespa GTS Super Racing Sixties, giá từ 120 triệu đồng gts-do-trang-024.jpg

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Ý kiến đánh giá


Có thể bạn quan tâm