Các HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT quý I/2021

Honda Việt Nam (HVN) mới đây vừa đánh giá và tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc – Trung - Nam có hoạt động tích cực nhất trong tháng 3 cũng như quý 1/2021.

Với sự tích cực triển khai các chương trình, trong quý 1/2021, hoạt động đào tạo LXAT của HVN và các HEAD thực sự sôi nổi. Theo đó, đã có gần 2,2 nghìn chương trình được tổ chức cho hơn 403 nghìn học viên cả nước. Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là 759 chương trình (chiếm 35,3%) tại các HEAD khu vực miền Bắc, 499 chương trình (chiếm 23,2%) tại các HEAD khu vực miền Trung và số lượng chương trình tại các HEAD khu vực miền Nam là 892 chương trình (chiếm 41,5%).

Các HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT quý I/2021 head-hung-thinh-dao-tao-atgt-cho-cac-em-hoc-sinh.jpg

HEAD Hưng Thịnh đào tạo ATGT cho các em học sinh

Tại miền Bắc, HEAD Hưng Thịnh (tỉnh Thái Bình) là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất với 17 chương trình  được tổ chức cho hơn 4,7 nghìn khách hàng và học sinh các cấp. Tại miền Trung là HEAD Dũng Tiến (tỉnh Phú Yên) với 51 chương trình đào tạo cho gần 3,1 nghìn học sinh các cấp và người dân địa phương.

Tại miền Nam, xuất sắc nhất quý là HEAD Hồng Đức #6 (thành phố Cần Thơ) với 33 chương trình được triển khai cho gần 5,9 nghìn khách hàng và học sinh các cấp.

Dưới đây là danh sách cụ thể các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 3 và Quý 1/2021 trong hoạt động LXAT như sau:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 3/2021

HEAD Hưng Thịnh

Tỉnh Thái Bình

HEAD Dũng Tiến

Tỉnh Phú Yên

HEAD Dũng Tiến #6

TP. Hồ Chí Minh

Quý 1/2021

HEAD Hưng Thịnh

Tỉnh Thái Bình

HEAD Dũng Tiến

Tỉnh Phú Yên

HEAD Hồng Đức #6

TP. Cần Thơ

 Trang Nguyễn (Forum.autodaily.vn)