Giám đốc công nghệ "minh oan" cho VinFast VF 8: báo lỗi nhưng không phải là lỗi

Giám đốc công nghệ "minh oan" cho VinFast VF 8: báo lỗi nhưng không phải là lỗi!

4banhteam (forum.autodaily.vn)