Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 Thế giới

Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ bảy , 04/04/2020 | 09:12

MỚI NHẤT