Honda Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn ATGT cho nụ cười trẻ thơ

Honda Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn ATGT cho nụ cười trẻ thơ

Thứ sáu , 27/03/2023 | 04:02

Ngày 17/10, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục “An toàn giao thông...