Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018

Bảng giá các mẫu xe Porsche tháng 5/2018

Thứ sáu , 11/08/2020 | 01:25

Bảng giá của của các mẫu xe Porsche trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 5/2018.