Hướng dẫn sử dụng xe máy, sách này ai đã đọc một lần?

Hướng dẫn sử dụng xe máy, sách này ai đã đọc một lần?

Thứ hai , 29/11/2023 | 02:14

Sách hướng dẫn sử dụng thường có độ dài từ vài chục đến vài trăm trang. Nó bao gồm thông tin về thiết kế, tính năng và hướng dẫn vận hành xe máy.