6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

6 thế hệ Ford Explorer: "Gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Mỹ

Thứ bảy , 14/08/2020 | 07:54

Trải qua gần 30 năm, 6 thế hệ của Explorer đã mang lại nhiều thành công cho hãng xe Mỹ.