Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Thứ bảy , 20/09/2020 | 23:36

Vượt đèn đỏ bị phạt, có tín hiệu đèn xanh mà không đi cũng bị phạt nặng không kém.