Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Thứ bảy , 28/02/2020 | 15:14

Vượt đèn đỏ bị phạt, có tín hiệu đèn xanh mà không đi cũng bị phạt nặng không kém.