Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Thứ bảy , 13/11/2019 | 19:31

Vượt đèn đỏ bị phạt, có tín hiệu đèn xanh mà không đi cũng bị phạt nặng không kém.