Mercedes sẽ loại bỏ dần thương hiệu xe điện EQ từ năm 2024

Mercedes sẽ loại bỏ dần thương hiệu xe điện EQ từ năm 2024

Chủ nhật , 23/02/2024 | 05:58

Mercedes sẽ loại bỏ ký hiệu EQ ra khỏi các mẫu xe thuần điện bắt đầu từ năm 2024, quay trở lại cấu trúc đặt tên truyền thống.