Ferrari 458 từng của CEO 9x Tống Đông Khuê bán cho Qua Vũ, đổi màu từ đỏ sang đen

Ferrari 458 từng của CEO 9x Tống Đông Khuê bán cho Qua Vũ, đổi màu từ đỏ sang đen

Thứ sáu , 14/06/2024 | 15:07

Ferrari 458 từng của CEO 9x Tống Đông Khuê bán cho Qua Vũ, đổi màu từ đỏ sang đen