Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

Rục rịch giảm lệ phí trước bạ, ô tô vẫn ế ẩm

Thứ hai , 25/09/2023 | 23:59

Thông tin đáng khích lệ về giảm lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô (về mốc 10% thay vì 20% ở Hà Nội và 15% ở TP Hồ Chí Minh) không cứu được thị trường trong tháng 2-2013. Trái với những dự báo mơ hồ trước...